Ploché střechy

Každá plochá jednovrstvá střecha musí mít vrstvu, která zajistí spád povrchu a odtok vody z povrchu. Tento spád lze zabezpečit několika typy materiálů. Levnější a jednoduchou variantou je cementová litá pěna, která vytvoří kvalitní spádovou vrstvu plochých střech a teras.

JAKÝ MATERIÁL SE POUŽÍVÁ NA PLOCHÉ STŘECHY

Materiálů, které vytvářejí spádové vrstvy plochých střech je mnoho. Mohou to být spádové polystyrénové klíny, beton s vylehčeným kamenivem, nebo cementová pěna Poriment. Spádové klíny z polystyrénu mají výhodu v nižším součiniteli tepelného odporu než mají ostatní uvedené materiály, nevýhoda je ale ve výrazně vyšší ceně a pracnosti. Nevýhodou lehčeného betonu je jeho vysoká cena a problematické ukládání. Lehčený beton se musí ukládat klasickou velkou betonpumpou, což je jednak nákladné, a hlavně vzhledem k vysokým čerpacím výškám i problematické. Výhodou je vysoká pevnost, čehož je ale dosaženo na úkor objemové hmotnosti (je těžší) a tepelných charakteristik.

Levněji a jednoduše

Cementové pěny Poriment sice nemají tak nízký součinitel tepelné vodivosti jako polystyrén, jsou však výrazně levnější a jejich ukládka je jednodušší. Postačí malé šnekové čerpadlo na potěry a gumové hadice se dají bez problémů vést již téměř dokončeným interiérem nebo po fasádě. Na střeše se vodícími latěmi nebo provázky pouze vytyčí spády a materiál se do potřebných ploch srovná buď latí nebo houpací tyčí.

PS, WS nebo MS?

Rozhodnutí, který konkrétní typ Porimentu použijeme, závisí na požadavcích, jež jsou kladeny na spádovou vrstvu. Zejména je nutné dopředu specifikovat způsob uchycení izolací, položených na spádové vrstvě. Pokud budou izolace přitavené ke spádové vrstvě a budou ještě přitížené dalšími vrstvami, můžeme použít základní typ cementové pěny s polystyrénem Poriment PS. Jestliže se izolace mají kotvit do spádové vrstvy, dá se použít Poriment WS. Je třeba ale dopředu ověřit kompatibilita Porimentu WS s konkrétní kotvou.

Dalším parametrem výběru typu Porimentu je objemová hmotnost a na ní závislý součinitel tepelné vodivosti λ. Nejnižší objemovou hmotnost a součinitel tepelné vodivosti má Porimentu PS. V případech, kdy je nutná vyšší objemová hmotnost, se používá Porimentu MS, kde je jako plnivo použit písek.

Z hlediska aplikace je důležitá i hodnota maximálního spádu a výška najednou betonované vrstvy. Porimentu PS drží maximálně do spádu 8 % při tloušťce vrstvy 30 cm. Porimenty bez příměsi polystyrénu (WS, MS) se musí ukládat po menších vrstvách a drží maximálně do spádu čtyř procent.