Základy

Základy bytových domů a občanských staveb, ať už jde o základové pasy nebo desku, nejsou jen obyčejným kusem betonu, ale důležitou a základní součástí stavby se zásadním vlivem na její fungování a trvanlivost. Proto je důležité do základů vybírat kvalitní beton, který splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1.

JAK BETONOVAT HUSTĚ VYZTUŽENÉ DESKY

Základové desky přenášejí tíhu celé stavby do podloží. Často bývají značně vyztuženy, protože podloží bývá nerovnoměrně nebo málo únosné a deska jako základ již není opravitelná. Vybetonování hustě vyztužené desky je náročné na čas, pracovní sílu a z toho plynoucí výslednou kvalitu. Jedním z nejlepších řešení vlastní betonáže je použití lehce zpracovatelného nebo samozhutnitelného betonu Easycrete, který dokonale vyplní všechny prostory v bednění a ideálně “obteče” výztuž. Easycrete nevyžaduje náročné hutnění, mnohdy postačí pouze “srovnání” povrchu “pohoupáním” tyčí kruhového průřezu.

Vysoce tekutý a velmi lehce zpracovatelný beton s dobrou pevností a odolností proti vnějším vlivům a s kvalitním povrchem Easycrete vám zajistí kvalitní konstrukce základů, které při sedání objektu odstraní nepříjemné praskání nosného a nenosného zdiva.

KVALITNÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE JE ZÁKLAD KAŽDÉ STAVBY

Dnes už víme, že kvalita samotných materiálů a služeb, které společnosti nabízejí, nejsou jediným měřítkem pro výběr vhodného materiálu. Stavební společnosti realizující stavbu se stále více zajímají také o způsob zpracování, rychlost realizace a v neposlední řadě o finanční náklady, které mají také vliv na neustálé zdražování vstupních surovin a energie.

Základem dobré a kvalitní stavby je kompaktní únosný základ, který je možné zajistit použitím betonu Steelcrete, tedy drátkobetonu, se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahujícími rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna - výztuž. Je to kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb, kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání. Vláknobetony jsou stavebním materiálem již dlouhodobě používaným pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí. Vlákna zlepšují různé mechanické vlastnosti betonu jako například pevnost betonu v tahu, odolnost proti obrusu nebo naopak snižují rozvoj trhlin v betonu při procesu jeho tvrdnutí a snižují i šířku trhlin ve ztvrdlém betonu. Steelcrete je homogenní materiál, a proto se díky jeho použití snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou betonu s rozptýlenou výztuží přímo z autodomíchávače se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby. Jedná se o drátkobeton, jenž splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1 a navíc splňuje požadavky dle podnikové normy vydané Českomoravským betonem, a.s. PN ČMB 01-2008, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542.

Steelcrete je dále v kombinaci s klasickou výztuží vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov, např. sklepy (zde při použití technologie „bílé vany“, kdy přispěje k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce). V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují¨vyšší stupeň vyztužení, přičemž použití pouze betonářské výztuže by vedlo k problémům při betonování průřezu a detailů.