Pokládka litých podlah

Mezi další doplňkové služby patří také zprostředkování návrhů a pokládky litých podlah na klíč ve spolupráci s našimi obchodními partnery.

Středisko značkových produktů s celorepublikovou působností se také zaměřuje na zprostředkování návrhů a pokládky litých podlah na klíč. Zaručuje ve spolupráci s našimi obchodními partnery dokonalé využití stavebních materiálů při realizaci interiérových litých podlah k plné spokojenosti svých zákazníků. Zprostředkováním se rozumí zajištění cenového návrhu, doporučení vhodné skladby podlahy a základní vyměření m² lité podlahy s výpočtem ceny.

Realizace litých podlah zahrnuje:

  • Položení tepelné a zvukové izolace podle požadavku zákazníka a vhodnosti použití
  • Provedení přípravných prací před vlastní realizací lité podlahy
  • Nalití a znivelování potěru
  • Závěrečná úprava lité podlahy a předání podlahy dle ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení

Doplňkové služby k litým podlahám:

  • Zprostředkování broušení povrchů podlah
  • Zajištění opravy nerovných podlah
  • Měření vlhkosti přístrojem CM
  • Zajištění odborné konzultace v technologické laboratoři BETOTECH s.r.o.