BETON TOOL - podklady pro BIM i CAD

Navrhněte si podlahové souvrství přímo ve vašem projekčním softwaru. Připravili jsme pro vás doporučené skladby s potěry CEMFLOW, ANHYMENT a lehčenými betony PORIMENT.

Navrhněte si podlahové souvrství přímo ve vašem projekčním softwaru. Připravili jsme pro vás doporučené skladby s potěry CEMFLOW, ANHYMENT a lehčenými betony PORIMENT. Skladby integrují návrh tloušťky podlahového potěru dle našeho technologického předpisu i dle ČSN 74 4505.

Doplňkové nástroje BIMTech Tools pro ArchiCAD (analogicky Revit, AutoCAD,ZWCAD) 

Ukázka práce s konfigurátorem tloušťky podlahového potěru: