Profil skupiny

Společnost Českomoravský beton, a.s. je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Kromě výroby transportbetonu se zabývá také výrobou speciálních stavebních materiálů. Nabídku pohledových betonů, barevných betonů, lehce zpracovatelných betonů, samozhutnitelných betonů, vláknobetonů i vodonepropustných betonů doplňují lité anhydritové potěry, lité cementové potěry, cementové lité pěny a zdicí malty. Ke všem produktům je poskytována široká nabídka služeb zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a litých potěrů a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

V současné době patří do skupiny Českomoravský beton 21 společností, které provozují 70 betonáren v České a 12 betonáren ve Slovenské republice, 21 maltáren, 2 výrobny prefabrikátů, 9 laboratoří, 3 věže pro čerpání betonu, více než 65 čerpadel betonu a 140 autodomíchávačů.

 

Přehled  a profily společností ve skupině Českomoravský beton