Základní údaje o společnosti

obchodní firma: Českomoravský beton, a. s.
sídlo: Beroun 660, PSČ: 266 01
IČ: 49551272
DIČ: CZ49551272
právní forma: akciová společnost
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7924.
akcionář: Českomoravský cement, a. s. (100%) 

Orgány společnosti:

Představenstvo

Ing. Zdeněk Gärtner   předseda  

Dozorčí rada

Ing. Karel Chuděj  předseda
Bc. Josef Roubík místopředseda
Ing. Jan Kupeček člen